Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7

Dag drie: maandag 18 juli 2005

Na twee dagen had ik eigenlijk al zin in een rustdag. Maar om de hele dag wat door Makkum en Wons te lopen leek me ook niets. Daarom besloot ik mijn tent in Makkum te laten staan en met minimale bepakking via Makkum en Wons naar Harlingen te gaan. Zoals gewoonlijk was ik al vroeg op pad en in Makkum was het nog rustig. Alleen de bakker was open. Eerst ben ik op zoek gegaan naar de bushalte om te zien hoe ik eventueel de volgende dag naar Harlingen kon komen. Er zijn daar drie bussen: naar Witmarsum, naar de Kop van de Afsluitdijk en naar Bolsward.

Bij het einde van de bebouwde kom van Makkum was de situatie enigszins aangepast ten op zichte van mijn boek van juni 1998. Deze aanpassing staat ook niet op de site van Stichting Wandelplatform LAW. 50 meter, voor dat je via een hek het weiland in zou moeten, sla je links af. Vervolgens de eerste straat links en meteen weer rechts. Doorlopen tot over een brug, dan weer rechts. Voor de brug langsaf langs de Melkvaart. Daar vind je ook weer de bekende markeringen.

Mijn vader is in Wons geboren en ik ben daar ook eens "ut fan hus" geweest. Ook daar is er veel veranderd. Ik zag dat er een (bel)bushalte voor de kerk was. Altijd handig om te weten. Door de polders ging het verder richting Harlingen. 80 Jaar geleden zal mijn vader daar misschien ook wel eens gelopen hebben. Na een lange tocht over de zeedijk kwam ik in Harlingen waar ik bij de VVV informeerde naar de mogelijkheden om met het openbaar vervoer weer terug in Makkum te komen. Uiteindelijk leek me de bus naar Witmarsum het beste, en dan met de belbus verder. De belbus-juffrouw kon me echter niet vertellen dat de bus uit Harlingen een directe aansluiting had op de belbus naar Makkum en zo gebeurde het dat ik twee uren in Witmarsum heb gezeten om op de volgende belbus te wachten. Het was mooi weer en ik had tijd genoeg. De chauffeur van de belbus was zo vriendelijk me voor de camping af te zetten zodat ik niet meer vanaf Makkum terug moest lopen.

Top